Ultra Galaxy Fight the Destined Crossroad อุลตร้าแกแลคซีไฟท์ ทางแยกแห่งชะตา พากย์ไทย

Ultra Galaxy Fight the Destined Crossroad อุลตร้าแกแลคซีไฟท์ ทางแยกแห่งชะตา พากย์ไทย

เมื่อเหล่าฮีโร่จากอุลตร้าลีกต้องวางแผนการเข้าไปช่วยเหลือยูเรียนที่ถูกจับตัวไป ที่ดาวจูรัน เหล่าทหารแอบโซลูเทียนก็เข้าต่อสู้กับอุลตร้าแมนคอสมอส อีกด้านหนึ่งอุลตร้าแมนเบเรียลและอุลตร้าแมนโทเรเกียซึ่งไปกับแอบโซลูท ทาร์ทารัสที่เดอะคิงดอม ก็ได้รับพลังจากจากแอบโซลูเทียน ชะตากรรมของของเหล่าฮีโร่อุลตร้าและชาวแอบโซลูเทียนที่ต้องโคจรมาต่อสู้กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กำลังจะเริ่มต้นขึ้น!!

Ultra Galaxy Fight the Destined Crossroad อุลตร้าแกแลคซีไฟท์ ทางแยกแห่งชะตา พากย์ไทย

Available on devices:
  • IOS
  • Android
  • Windows
  • Smart TV
Click to Hide Advanced Floating Content banner
Click to Hide Advanced Floating Content banner
Close Ads banner banner